Türkiye, toplam 5.5 milyon adete varan ağaç sayısı ve 110-120 bin ton dolaylarındaki meyve üretimiyle,Dünya'da önemli bir cevizci
ülke konumundadır. Ancak cevizle ilgili bilimsel çalışmalar henüz yeni olup, 1970'li
yıllardan sonra başlamıştır. İlk çalışmalar, çeşit oluşturmaya yönelik seleksiyon çalışmalarıdır.
Seleksiyon çalışmaları halen devam etmektedir. Çünkü bu zengin kaynak bize verim ve kalite bakımından çok değişik ve üstün nitelikli genotipleri sunabilmektedir. Çoğaltıma yönelik araştırmalar da çeşit seçim çalışmalarının hemen ardından başlamıştır. Günümüzde aşılama ile ilgili sorunların büyük bölümü çözümlenmiş olup, bazı yörelerimizde her yıl milyona yakın sayıda ceviz fidanı üretilmektedir.
Böylece standart özellikte, verimli çeşitlerle kapama bahçe kurma imkanları artmıştır. Öte yandan ceviz ağacının kırsal ve kurak alanlarda diğer meyve türlerine göre daha kolay yetiştirilebilmesi, onun çevreyi yeşillendirebilme ve orman ağacı olma şansını da artırmaktadır.Tüm bu olumlu gelişmeler yanında ceviz,sorunları fazla olan bir meyvedir.Çeşit standardıyla ilgili tüm çalışmalara karşın,özellikle yeni kurulmuş kapama bahçelerde verimle ilgili şikayetler bulunmaktadır. Bu durum cevizin çevresel etkenlere karşı duyarlı bir meyve olduğunu göstermekte ve bu alanda kapsamlı çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Buna bağlı olarak da fidan üretiminin farklı bölgelerimize uyabilecek çeşitlerimiz dikkate alınarak belirli bir düzen içinde yürütülmesi gerekmektedir. Cevizin üretiminden tüketimine kadar çeşitli alanlarda bilgi ve deneyime ihtiyacımızın olduğu açıktır. Bu sempozyumun amacı,ülkemizin resmi ve özel nitelikli çeşitli kuruluşlarında elde edilmiş araştırmalara dayalı bilgi ve bulguların bir arada sunulup, tartışılması ve topluma kazandırılarak,buradan ceviz yetiştiriciliğine ve
değerlendirilmesine yönelik katkıların sağlanmasıdır.
Ülkemiz açısından önemli bir yere sahip böyle bir meyve türünü ilgilendiren bu sempozyuma tüm resmi ve özel sektör araştırmacılarını,üreticileri ve çevrecileri çağırıyoruz.