Prof.Dr.Yaşar AKÇA
Prof.Dr.Kamil ALİBAŞ
Doç.Dr.Haluk BAŞAR
Prof Dr.Menşure ÇELİK
Prof.Dr.Ö.Utku ÇOPUR
Prof.Dr.Timur DÖKEN
Prof.Dr.Atilla ERİŞ
Prof.Dr.Ramazan KANTAY
Prof.Dr.Abdürrahim KORUKÇU
Prof.Dr.Bahattin KOVANCI
Prof.Dr.Erkan REHBER
Prof.Dr.Arif SOYLU
Prof.Dr. İsmet ŞAHİN(Emekli öğretim üyesi)
Prof.Dr.S.Mehmet ŞEN
Prof.Dr.F.Ekmel TEKİNTAŞ
Prof.Dr..Rahmi TÜRK
Prof.Dr.Ali ÜNAL