II. DUYURU

Sempozyum İle İlgili Bilgiler
* Sempozyum, Uludağ İhracatçı Birlikleri konferans salonunda yapılacaktır.
* Sempozyum sırasında ürün ve üretimlerini tanıtmak isteyen kişi ve kuruluşlara stand açma imkanı sağlanacaktır. Stand ücreti 250 YTL/m² olacaktır.
* Bildiri özet kitabı sempozyum sırasında verilecek, tam metinler ise hakem onayından sonra basılarak gönderilecektir.
* Sempozyuma bildirili veya dinleyici olarak katılmak mümkündür.

Sempozyum İle İlgili Önemli Tarihler
* Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi: 15 Haziran 2005
* Kayıt ücretleri için son ödeme tarihi: 15 Temmuz 2005

Özetlerin Yazım Kuralları
* Özet Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde 1,5 ara ile 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
* Bildiri başlığı, büyük harflerle koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
* Yazar(ların) adı ünvansız olarak başlığın 1,5 ara ile altına yazılmalı, kuruluş isimleri 1 ara altında verilmelidir.
* Özet başlığı, kuruluş isimlerinin 1,5 ara altında yer almalı; metin kısmı başlığın 1,5 ara altından başlamalıdır.
* Özet, A4 ebadındaki kağıda alt, üst, sol ve sağ yanlarda 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
* Özetler e-posta ile veya bir disket ile birlikte çıktı alınarak gönderilmelidir.
* Bildirinin sözel veya posetr olduğu belirtilmelidir.
* Anahtar kelimeler en çok 5 adet olmalı ve özetin altında verilmelidir.

Katılım Ücretleri
* Tam katılım: 100 YTL
* Günlük katılım: 50 YTL
(Sempozyum çantası, özet ve bildiri kitabı, öğle ve akşam yemeklerini kapsar)
* Dinleyici olarak katılım: 10 YTL
(Öğle ve akşam yemeklerini kapsar)

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi
2213-75266

Konaklama
Kent Hotel***
55 YTL Tek kişilik oda + kahvaltı
35 YTL 2-3 kişilik oda kişi başı + kahvaltı

Hotel Ardıç**
35 YTL Tek kişilik oda + kahvaltı
30 YTL 2-3 kişilik oda kişi başı + kahvaltı

TEDAŞ Misafirhanesi
12 YTL (oda + kahvaltı)

Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi
12 YTL (oda + kahvaltı)